График базальной температуры

Tinh
dịch đồ

Phân tích tinh Phân tích tinh :
tài liệu tham khảo

Tinh dịch đồ  – là các chỉ số chính về khả năng sinh sản của tinh trùng. Giải thích chi tiết về tinh dịch đồ và chẩn đoán bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ. Tuy nhiên, bạn có thể có được những khái niệm chung về kết quả của xét nghiệm bằng cách sử dụng bảng sau.

 • tải PDF
 • Thể tích

  1,5ml
 • Tổng số lượng tinh trùng trong tinh dịch

  39 triệu
 • Nồng độ tinh trùng

  15 triệu / ml
 • Di động nói chung (tiến tới
  và tại chỗ)

  40 %
 • Tinh trùng chuyển động tiến tới

  32 %
 • Khả năng sống sót (số lượng tinh trùng sống)

  58 %
 • Hình dạng bình thường

  4 %
 • pH

  7,2

Nếu các chỉ số tinh dịch đồ khác với giá trị bình thường, thì điều này cho thấy hoạt động của hệ thống sinh sản nam đang gặp sự cố. Trong bảng liệt kê tên và đặc điểm của các sai lệch phổ biến nhất cho phép bạn có hiểu nội dung kết quả xét nghiệm. Nếu bạn đã nhận được kết quả xét nghiệm tinh trùng của bác sĩ chuyên khoa, nhưng muốn hiểu rõ ý nghĩa của một số thuật ngữ, thông tin này cũng sẽ hữu ích cho bạn.

Thuật ngữ được sử dụng để mô tả các thông số của tinh trùng
Thuật ngữ được sử dụng để mô tả các thông số của tinh trùng
Tinh trùng bình thường (Normozoospermia) Chỉ số đạt chuẩn
Tinh trùng ít (Oligozoospermia) Nồng độ tinh trùng dưới mức bình thường (dưới 15 triệu trong 1 ml)
Tinh trùng yếu (Asthenozoospermia) Số lượng tinh trùng di động giảm (ít hơn 40% loại A + B và ít hơn 32% loại A)
Tinh trùng dị dạng (Teratozoospermia) Số lượng tinh trùng có hình thái bình thường giảm (ít hơn 4%)
Hội chứng OAT (Oligoasthenoteratozoospermia) Bao hàm cả 3 trường hợp trên
Tinh trùng chết (Necrozoospermia) Không có tinh trùng sống trong tinh dịch
Azoospermia Không có tinh trùng hay còn gọi là bế tinh
Aspermia Hoàn toàn không xuất tinh
Tinh dịch ít (Oligospermia) Thể tích xuất tinh không đủ (dưới 1,5 ml)
Tăng bạch cầu (leukospermia hoặc pyospermia) Tăng số lượng bạch cầu trong tinh dịch (hơn 1 triệu / ml)
Hematospermia Hỗn hợp máu trong tinh dịch
Akinozoospermia Tinh trùng hoàn toàn bất động
Cryptozoospermia Tinh trùng rất ít,chỉ thấy sau khi ly tâm
Viscosipathy Tăng độ nhớt của tinh dịch